Fotograf

Krzysztof Ślachciak urodzony w 1983 roku, artysta fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, absolwent wydziału Neofilologii UAM, oraz studiów podyplomowych z Marketingu na Rynku Business to Business Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z pracą dyplomową traktującą o odbiorcach fotografii użytkowej, pracownik dydaktyczno-naukowy Instytutu Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, gdzie prowadzi zajęcia z fotografii, wykłady z psychofizjologii widzenia oraz Koło Naukowe fotoLAB. Dyrektor kreatywny ds. fotografii Galerii Sztuki Rozruch w Poznaniu oraz Wiceprezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest autorem i uczestnikiem przeszło 90 wystaw, a także kuratorem. Publikuje teksty naukowe i popularno-naukowe o fotografii, wydał artystyczną książkę fotograficzną pt. „Bardziej prawdopodobne, że nie jesteśmy wyjątkowi”.

Od 2008 roku zawodowo zajmuje się fotografią reklamową specjalizując się w fotografii architektury, fotografii przedmiotów, portrecie do marki osobistej i sesjach koncepcyjnych. W tej części działalności korzysta z wiedzy z zakresu marketingu i psychofizjologii widzenia, działając zgodnie z filozofią, że fotografia użytkowa powinna przede wszystkim spełniać swoją, zadaną przez klienta funkcję.

Strona poświęcona działalności artystycznej: impurephotography.eu