Q&A

Jak wygląda proces zlecenia?

Każde ze zleceń, niezależnie od rodzaju fotografii rozpoczyna się od spotkania z klientem, którego celem jest przygotowanie briefu sesji. Na podstawie wywiadu dotyczącego potrzeb klienta oraz wiedzy o końcowym odbiorcy fotografii przygotowywana jest koncepcja. Klient otrzymuje ją mailem do konsultacji, a po zatwierdzeniu staje się ona podstawą przeprowadzenia sesji zdjęciowej. Ważnym elementem każdego ze zleceń jest aktywne uczestnictwo klienta w procesie powstawania fotografii, dlatego najlepiej gdy uczestniczy on w sesji fotograficznej i na bieżąco może monitorować jej postępy. Takie podejście maksymalizuje efektywność fotografii. Po przeprowadzeniu sesji klient, w terminie kilku dni otrzymuje link do galerii z fotografiami po wstępnej obróbce tonalnej, aby móc dokonać ostatecznego wyboru i ustalić wspólnie z nami ramy postprodukcji. Faktura VAT wystawiana jest po przekazaniu gotowych zdjęć.

 

Jakie znaczenie ma światło w fotografii?

Światło jest tworzywem fotografii. Ono decyduje nie tylko o cieniach, kolorystyce i nastroju zdjęcia, ale nawet o tym, czy zdjęcie w ogóle powstanie, bo to tak naprawdę aparat nie rejestruje postaci czy obiektu, ale wykonaną za pomocą światła projekcję. Światło w fotografii jest najważniejszym medium bez którego zdjęcia nie mogą powstać. Świadome posługiwanie się nim zarówno w zakresie technicznym jak i psychofizjologicznym jest kluczowe do powstania skutecznych fotografii.

 

Jakie znaczenie ma pogoda podczas sesji w plenerze?

Od pogody, pory dnia i roku zależy rodzaj światła, a od niego nastrój fotografii i zakres możliwości kreatywnych z jakich może skorzystać fotograf. Ponadto wykonanie niektórych zdjęć jest niemożliwe przy nieodpowiedniej pogodzie.

 

Jakich informacje powinien przygotować klient, aby wykonane dla niego zdjęcia były skuteczne?

Przede wszystkim ważne abyśmy mogli precyzyjnie określić funkcję i odbiorcę fotografii. Najlepiej spróbować odpowiedzieć sobie na pytania: Kto i w jakim kontekście, za pośrednictwem jakich kanałów będzie wykorzystywał zdjęcia? Kim jest i jakie ma preferencje odbiorca zdjęć? Dlaczego ma wybrać moją usługę lub produkt? Jakie są moje 3 najważniejsze, mocne cechy, które wpływają na decyzje zakupowe moich klientów?

 

Czy Wasze zdjęcia są poddawane obróbce graficznej?

Tak, postprodukcja jest integralną częścią każdego zlecenia, jednak jej poziom zaawansowania jest zawsze trochę inny. Filozofia, którą się kierujemy jest taka, że idealna postprodukcja podkreśla najważniejsze cechy fotografii i wspiera przekaz reklamowy, a retusz jest niezauważalny i wykonany tak, aby powstałe zdjęcia ciągle pokazywały wycinek rzeczywistości. Trzeba też zaznaczyć, że ekstensywna obróbka graficzna fotografii często wprowadza sztuczność i nie jest przez nas preferowana. Wszystko po to, aby wykonywane przez nas zdjęcia budziły zaufanie zarówno naszych klientów, jak i ich odbiorców.

 

Czy można otrzymać „nieobrobione” zdjęcia?

Nie, nigdy nie oddajemy niegotowego produktu. Ponadto nasze fotografie, na żadnym etapie nie są prezentowane klientowi w formie kompletnie pozbawionej postprodukcji. W związku z czym, nawet oglądając galerię z której klient dokonuje ostatecznego wyboru zdjęć, w rzeczywistości patrzy na fotografie, które przeszył już co najmniej wstępną obróbkę tonalną.