Agnieszka Lindner

Fotografie do promocji marki osobistej wykonane dla Agnieszki, trener personalnej i coach.