Centrum Pediatrii w Kościanie

Fotografie wykonane dla pracowni architektonicznej BTP98.

http://www.btp98.pl/