Dom w Szreniawie k. Poznania

Fotografie wykonane dla pracowni architektonicznej BTP98.

http://www.btp98.pl/