Monochromatyczny, achromatyczny, wąska gama barw w obrazie/fotografii – co to znaczy?

Jakie ma zastosowanie w obrazie/fotografii, już wyjaśniam: Monochromatyczny obraz polega na tym, że fotograf operuje jedną barwą używając kilku jej odcieni. W sumie uzyskuje jeden ton fotografii. Ciekawostką dla Was, może być to, że monochromatyzm występował już w sztuce średniowiecza i renesansu. Dobrym tego przykładem niemal monochromatycznego obrazu może być dzieło malarskie Paola Uccella „Bitwa […]

read more